Sunday, January 19, 2020

Saltwater Bay Fishing

Saltwater Bay Fishing
Mid-Winter in Sweden. A lone angler fishing from the Horsfjärden bay at Årsta Havsbad just before sunset yesterday. I told him that he probably enjoyed the social side of fishing. He found it very relaxing but hadn't caught any fish on this occasion.

1 comment:

Lasse Jansson said...

Att fiska efter havsöring på grundvatten under vinterhalvåret är prövande, kan jag tro. Tålamodskrävande och väldigt kallt. Kustfiske har jag testat men bara från land, inte utvadad i vattnet. Jag fryser om fingrarna bara av att se bilden.